Centrul Educaţional DNT a fost fondat la 19 iunie 1999. Scopul centrului este oferirea studiilor de calitate în domeniul IT cu o înaltă acurateţe tehnică. Calitatea instruirii este datorată atragerii unor profesionişti din domeniu IT. Instruirea se face pe baza unor programe elaborate şi aprobate de companii de top din lumea IT cum sunt Cisco Systems, VMware, Linux Professional Institute şi Android Advanced Center Consultants. Programele de instruire pregătesc elevii pentru examene de certificare recunoscute internaţional. Vedeţi mai multe detalii pe paginile de cursuri.

    În anul 1999 am aderat la programul de instruire Cisco Networking Academy. Programul este răspândit în peste 160 de ţări ale lumii şi anual adună peste 1 milion de studenţi. În anul 2004 am fost desemnaţi cea mai bună academie locală din regiune. În 2006 am devenit Academie regională Cisco, iar mai târziu am fost acreditaţi de către programul Cisco Networking Academy în calitate de Instructor Training Center (ITC) şi Academy Suport Center (ASC). Instructorii noştri regulat obţin premii şi distincţii prin intermediul programului Cisco Networking Academy. În 2013 am participat la studiul "Framework of Excellence" la iniaţitiva Cisco Networking Academy. Scopul studiului a fost identificarea celor mai bune practici în academiile de succes pentru elaborarea recomandărilor şi sugestiilor academiilor recent create. Studenţii noştri sunt câştigătorii competiţiilor locale şi internaţionale. Oferim opurtunităţi de angajare prin intermediul partenilor noştri, iar cei mai buni studenţi profită de aceste oportunitităţi.

    În anul 2012 am obţinut statutul de academie VMware prin intermediul programului VITA - VMware IT Academy Program. În 2014 am obţinut statutul de academie Android Training Center prin intermediul programului Android Advanced Center Consultants. Toate aceste statuturi ne permit să oferim cursuri pentru începători şi specialişti deja formaţi.

    În anul 2008 cu ajutorul programului US AID am iniţiat un program de pregătire a instructurilor Cisco în şcoli, licee, colegii şi universităţi. Mai târziu cu ajutorul Ministerului Educaţiei, proiectului CEED, Asociaţiei companiilor IT (ATIC) am reuşit să implimentăm mai multe cursuri opţionale într-o serie de instituţii de invăţământ mediu şi superior.

   Succesele noastre se datorează entuziasmului instructorilor noştri şi dorinţei de a obţine cunoştinţe de valoare de către studenţi. Programele de instruire sunt captivante cu elemente inovative de instruire, avem un volum mare de ore practice şi instruire la distanţă pentru cei ce nu pot asista la orele teoretice.